Verslag ALV 15 april 2023

Geplaatst op 03-05-2023  -  Categorie: Algemeen

Zaterdag 15 april was er een VOI-dag met algemene ledenvergadering in Helmond. Op de ledenvergadering heeft het bestuur verantwoording gegeven over het afgelopen jaar met het jaarverslag en de financiële verantwoording. Daarnaast zijn de plannen voor het komende jaar gepresenteerd, inclusief de profielen voor bestuursleden die zijn bijgewerkt. De vergadering was met alles akkoord en er is een nieuwe kascommissie verkozen. Vern van den Boorn en Roeline Labout zijn verkozen tot bestuurslid. (U kunt de stukken altijd terug zien op de website onder ‘Mijn VOI’, hier staan ook de notulen van de ALV)

Er is een oproep gedaan voor Handicamp (zie verderop in deze nieuwsbrief), voor mensen die willen meedenken bij het organiseren van de kidsclub en het betrekken van kinderen bij de vereniging en voor het delen van herinneringen, fotos en verhalen over de VOI voor een jubileum uitgave van Breekpunt.

Daarna was er een ingevoegd agendapunt omdat meer dan 25 leden een dag eerder gemaild hadden met de vraag om deze tijdens vergadering Jan Troost te benoemen als ere-lid. De voorzitter heeft van de verschillende motivaties een verhaal gemaakt (zie website) en die voorgelezen. De vergadering heeft hierop met meerderheid van stemmen Jan benoemd als ere-lid. De mensen van de ZOI (Zelfhulp Osteogenesis Imperfecta) uit België schoven bij ons aan voor de rest van de dag. Het thema van de dag was ‘relatie met jezelf en anderen’ en we begonnen met een lezing van Amarins de Wagt, psycholoog bij de Isala. Hierna was er alle tijd voor lunch en ontmoeting.

De middag begon met een panel onder leiding van Danielle de Bakker waarbij Tahne van Wonderen en Qusai Al Rafai van Nederland, en Annemie Vander Kuylen en Kevin Vanantwerpen van België spraken over vier stellingen rond het thema spraken. Vervolgens ging iedereen in twee groepen uiteen voor een workshop Leven met OI van Daniëlle en Roos of een workshop opkomen voor jezelf door Ingeborg Horden van Commit Advies

Natuurlijk werd de dag afgesloten met een hapje en een drankje en alle tijd voor ontmoeting.

Iedereen die er was vond het een geslaagde dag.


 

Wat is de VOI?

Vereniging Osteogenesis Imperfecta zorgt voor informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging

Contactformulier

Kom in contact en vul het formulier in.

Bekijk contactformulier

Adres

Vereniging Osteogenesis Imperfecta
Postbus 418
2000 AK Haarlem