Bestuur

Het dagelijks bestuur van de VOI ligt in handen van bestuursleden die tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) benoemd worden. Tot het bestuur behoren minimaal een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij werken allen op vrijwillige basis. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld op de ALV. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van vier jaar en zijn herkiesbaar voor een periode van telkens twee jaar.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter 

Naam: vacature

Mail: rettizroov.[antispam].@oivereniging.nl

Voorzitter sinds .............


Penningmeester

Naam: vacature

Mail: retseemgninnep.[antispam].@oivereniging.nl

Penningmeester sinds .............


Secretaris

Naam: Michaël Roele

Mail: siraterces.[antispam].@oivereniging.nl

Secretaris sinds 19 december 2020


michael-roele

Algemeen bestuurslid

Naam: Miranda van Rooijen

Mail: dilsruutseb.[antispam].@oivereniging.nl

Algemeen bestuurslid sinds 2020


miranda-van-rooijen

Algemeen bestuurslid

Naam: Willemijn Döpp- van Berkum

Mail: dilsruutseb.[antispam].@oivereniging.nl

Algemeen bestuurslid sinds 10 oktober 2020


willemijn-do-pp

Algemeen bestuurslid

Naam: Stefan Buitenhuis

Mail: 

Algemeen bestuurslid sinds 19 december 2020


stefan-buitenhuis

Algemeen bestuurslid

Naam: Stefan van Rijs

Mail: 

Algemeen bestuurslid sinds 19 december 2020


stefan-van-rijs
 

Wat is de VOI?

Vereniging Osteogenesis Imperfecta zorgt voor informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging

Contactformulier

Kom in contact en vul het formulier in.

Bekijk contactformulier

Adres

Vereniging Osteogenesis Imperfecta
Kleimuur 5
3991 ET Houten