Bestuur

Het dagelijks bestuur van de VOI ligt in handen van bestuursleden die tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) benoemd worden. Tot het bestuur behoren minimaal een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij werken allen op vrijwillige basis. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld op de ALV. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van vier jaar en zijn herkiesbaar voor een periode van telkens twee jaar.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter

Naam: Cindy Wan

Mail: rettizroov.[antispam].@oivereniging.nl

Bestuurslid sinds 2014; herkozen op de ALV van 2 juni in 2018

Penningmeester

Naam: Nelleke van den Brink

Mail: retseemgninnep.[antispam].@oivereniging.nl

Algemeen bestuurslid sinds 2016 en penningmeester sinds 2018 aftredend in 2022

alv-voi-176-web-resolutie

Secretaris

Naam: R. van Wonderen

Mail: siraterces.[antispam].@oivereniging.nl

Bestuurslid sinds 2016 en aftredend in 2020

 

Wat is de VOI?

Vereniging Osteogenesis Imperfecta zorgt voor informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging

Contactformulier

Kom in contact en vul het formulier in.

Bekijk contactformulier

Adres

Vereniging Osteogenesis Imperfecta
Engelandlaan 1284
2034 GN Haarlem