Algemeen

Tekst volgt.

 

Organisatie

Bestuur

Het dagelijks bestuur van de VOI ligt in handen van bestuursleden die tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) benoemd worden. Tot het bestuur behoren minimaal een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij werken allen op vrijwillige basis. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld op de ALV. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van vier jaar en zijn herkiesbaar voor een periode van telkens twee jaar.

Het huidige bestuur bestaat uit:

willemijn

Voorzitter

Willemijn Döpp- van Berkum

Voorzitter sinds oktober 2021

Bereikbaar via: rettizroov.[antispam].@oivereniging.nl

remco

Penningmeester

Remco Hendrikse

Penningmeester sinds 9 april 2022

bereikbaar via retseemgninnep.[antispam].@oivereniging.nl

michael

Secretaris

Michaël Roele

Secretaris sinds 19 december 2022

Bereikbaar via siraterces.[antispam].@oivereniging.nl

stefan-vr

Algemeen bestuurslid

Stefan van Rijs

Bestuurslid sinds 19 december 2020

Bereikbaar via ruutseb.[antispam].@oivereniging.nl

Algemeen bestuurslid

Naam: Miranda van Rooijen

Mail: dilsruutseb.[antispam].@oivereniging.nl

Algemeen bestuurslid sinds 2020

miranda-van-rooijen

 

Ondersteuning

Het bestuur wordt ondersteund door meerdere vrijwilligers die verschillende ondersteunende taken uitvoeren. Ook zijn er meerdere vrijwilligersteams actief.

Daarnaast wordt de VOI ondersteund door stichting MEO voor de financiele administratie, facturering en ledenbeheer.

 

Medisch Adviseur

Onze vereniging is rijk met een medisch adviseur. Per 17 september 2022 is er een nieuwe medisch adviseur betrokken bij de VOI. Binnenkort meer info.
 

VOI Adviesraad

De VOI wordt ondersteund door een team van deskundigen: de adviesraad. Deze adviesraad heeft als doel om op een onafhankelijke wijze advies te geven vanuit het patiënten perspectief. Deze raad bestaat uit een hoogleraar kindergeneeskunde, senior adviseur zorgstrategie, hoogleraar fysiotherapie, orthopedisch chirurg, hoogleraar klinische genetica, hoogleraar translationeel cardiovasculair onderzoek en klinisch farmacoloog, medisch socioloog, internist-endocrinoloog. De raad adviseert het bestuur van de VOI over het te voeren beleid en informeert het bestuur over de ontwikkelingen op medisch gebied. De leden van de adviesraad bundelen kennis over OI en stellen die ten dienste van patiënten en hulpverleners. Jaarlijks worden de behandelteams van het WKZ en het ISALA bezocht door de Adviesraad.

De adviesraad bestaat op dit moment uit de volgende leden:

  • Prof. Dr. R. (Ronald) de Groot (voorzitter)
  • Drs. J.W.H. (Jeroen) Crasborn
  • Prof. Dr. R. (Raoul) Engelbert
  • Dr. A.M. (Arno) ten Ham
  • Prof. Dr. V.V.A. (Nine) Knoers
  • Prof. Dr. G.A.P.J.M. (Gerard) Rongen
  • Prof. Dr. M.C. (Carola) Zillikens
 

Statuten en reglementen

Nadere info volgt binnenkort

 

Samenwerkingen en partners

De VOI werkt samen met veel partijen om de kwaliteit van leven en de zorg rondom OI te optimaliseren. Dit kunnen we uiteraard niet alleen en daarom zoeken wij steeds partijen die meewerken aan deze doelstellingen. Klik hier voor de betreffende instellingen en organisatie.

 

Wat is de VOI?

Vereniging Osteogenesis Imperfecta zorgt voor informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging

Contactformulier

Kom in contact en vul het formulier in.

Bekijk contactformulier

Adres

Vereniging Osteogenesis Imperfecta
Beekmos 9
3994 KZ Houten