ANBI

De VOI is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit kan voor u belastingvoordeel betekenen indien u een gift wilt doen aan de VOI. Kijk voor de voorwaarden op www.belastingdienst.nl/giften

De naam van de instelling (ook vermelden als de vereniging ook onder een andere naam bekend is)

Vereniging Osteogenesis Imperfecta ook bekend als VOI

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) of het fiscaal nummer

815659817

KVK-nummer

40310391

Bankrekeningnummer

NL49 INGB 0005 3447 11

De contactgegevens van de instelling

Vereniging Osteogenesis Imperfecta

Beekmos 9
3994 KZ Houten

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI

De VOI is een vereniging voor mensen met OI en hun directe omgeving. De VOI is actief op het gebied van informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging. 

Zie de pagina ‘Missie’ https://www.oivereniging.nl/missie  voor meer informatie.

De hoofdlijnen van het beleidsplan

  • De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling

Voor de doelstelling van de vereniging verwijzen we u naar de pagina ‘missie’. Het huidige bestuur is pas na oktober 2021 in de huidige vorm actief. Wij zijn bezig met het opstellen van een beleidsplan voor de komende periode, deze zal hier worden geplaatst nadat deze in april 2022 wordt voorgelegd aan onze leden.

  • De wijze van verwerving van inkomsten

De vereniging is afhankelijk subsidies, giften, en contributies van de leden. Voor komend jaar hebben wij de volgende begroting waarbij subsidies zijn aangevraagd bij de overheid. (begroting online plaatsen).

  • Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling.

De meeste van onze activiteiten wordt uitgevoerd op basis van subsidies. Als wij subsidies hebben gekregen maar niet hebben gebruikt dan moeten wij dit jaarlijks terug betalen aan de subsidie verstrekker. Met contributies en giften creëren wij een spaarpot die wij gebruiken voor de niet gesubsidieerde doeleinden en om de vereniging levend te houden. Verder vermogen is in de vereniging niet aanwezig.

De functie van de bestuurders

Het bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en algemeen bestuursleden.

De namen van de bestuurders

Zie pagina: Bestuur

Het beloningsbeleid

In mei 2021 is het vergoedingenbeleid goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. Deze vind u hier (link naar het vergoedingenbeleid).

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Zie pagina: Financiële documenten

Een financiële verantwoording

Zie pagina: Financiële documenten.

 

 

Wat is de VOI?

Vereniging Osteogenesis Imperfecta zorgt voor informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging

Contactformulier

Kom in contact en vul het formulier in.

Bekijk contactformulier

Adres

Vereniging Osteogenesis Imperfecta
Postbus 418
2000 AK Haarlem