BoostB4

BoostB4 is een EU-gesubsidieerd, multicenter, internationaal fase I/II onderzoeksproject naar stamcel-behandeling van kinderen met O.I. voor en na de geboorte. De groep van prof. Oepkes in het LUMC leidt dit onderzoek in Nederland. Aanstaande moeders die zwanger zijn van een kindje met O.I. kunnen meedoen. Als aan alle inclusievoorwaarden voldaan is, kan het ongeboren kind een behandeling krijgen met stamcellen. Vanaf de geboorte zal het OI-expertiseteam van het WKZ het kind volgen in de ontwikkeling en eventueel verder behandelen met stamcellen. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op http://boostb4.eu/. De VOI is niet direct betrokken bij dit onderzoek, maar is wel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen dit project. Wij zijn, via onze informatrices, altijd bereikbaar voor informatie over (leven met) O.I.

 

Wat is de VOI?

Vereniging Osteogenesis Imperfecta zorgt voor informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging

Contactformulier

Kom in contact en vul het formulier in.

Bekijk contactformulier

Adres

Vereniging Osteogenesis Imperfecta
Beekmos 9
3994 KZ Houten