Vrijwilligersteams

Veel leden kunnen en willen iets betekenen voor de VOI en daar zijn wij heel blij mee. In het verleden werden veel uitvoerende taken door het bestuur uitgevoerd. Hierdoor werden de bestuurstaken voor mensen met én zonder OI te zwaar.

Momenteel zijn de volgende VOI vrijwilligerteams actief: 

Team Public Relations (PR)

Dit team vertegenwoordigt de VOI op beurzen en geeft voorlichting aan ziekenhuizen, behandelaars, thuiszorginstanties, scholen en universiteiten. Daarnaast werkt zij aan de zichtbaarheid van (V) OI door het geven van interviews en het plaatsen van stukken in medische vakbladen. Voor contact met dit team kunt u een bericht sturen aan Fleur Krom via gnithcilroov.[antispam].@oivereniging.nl

Team Internationaal

Het takenpakket van dit team loopt uiteen van betrouwbare informatievoorziening over toegankelijkheid in het buitenland tot het organiseren van bijeenkomsten met zusterorganisaties in het buitenland Voor meer informatie over de OIFE kijk op www.oife.org. Voor contact met dit team kunt u een bericht sturen aan Taco Welzenis via ocat.[antispam].@oivereniging.nl

Team Gezinnen

Dit team biedt een platform voor het uitwisselen van ervaringen van gezinnen met kinderen met OI. Hiervoor worden gezinsevenementen georganiseerd en is er een hulpmiddelendatabase met informatie over hoe andere gezinnen hulp organiseren. Voor contact met dit team kunt u een bericht sturen naar rettizroov.[antispam].@oivereniging.nl.

Team Jongeren

Onder jongeren met OI (15-30 jaar) wil deze werkgroep meer leden werven. Daarvoor denkt zij na over uitdagender bijeenkomsten. Ook werken zij aan een verbeterde overdracht van kennis van jongere jongeren op oudere jongeren. Naast jongerenweekenden organiseren zij ook jongerenvakanties. Voor contact met dit team kunt u een bericht sturen aan Melvin via neregnoj.[antispam].@oivereniging.nl

Team Volwassenen

Dit team biedt een platform voor het uitwisselen van ervaringen van ouderen met OI. De VOI organiseert hiertoe huiskamerbijeenkomsten, schrijft levensverhalen en ervaringen op en verschaft informatie over voorzieningen en zorgmogelijkheden. Voor contact over dit team kunt u een bericht sturen aan ruutseb.[antispam].@oivereniging.nl

Team Website 

Dit team houdt zich bezig met de vormgeving en content management van de VOI website. Uitgangspunten voor de website is: informatief en interactief en gericht op de actualiteiten. Voor contact met dit team kunt u een bericht sturen aan Robert van den Brink via etisbew.[antispam].@oivereniging.nl.

Team Social Media

Dit team werkt aa de zichtbaarheid van de VOI op sociale media. Doel is om zowel leden als niet leden en de gehele OI community op toegankelijk wijze op de hoogte te houden van de activiteiten en actualiteiten van de VOI en de ontwikkelingen op het gebied van OI onderzoek. Voor contact met dit team kunt u een bericht sturen aan Jeske Troost via aidemlaicos.[antispam].@oivereniging.nl.

 

Wilt u ook vrijwilliger worden? Als u mee wilt werken aan een van deze teams, dan kunt u altijd een bericht aan ons sturen via de desbetreffende team of aan de secretaris van de VOI via bruutse.[antispam].@oivereniging.nl

Op dit moment zijn de deze vrijwilligers actief.

 

Wat is de VOI?

Vereniging Osteogenesis Imperfecta zorgt voor informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging

Contactformulier

Kom in contact en vul het formulier in.

Bekijk contactformulier

Adres

Vereniging Osteogenesis Imperfecta
Postbus 418
2000 AK Haarlem