Bankgegevens

Wilt u een gift overmaken aan de VOI in het algemeen of voor een bijzonder doel? Dat kan via onderstaand rekeningnummer:

Rekeningnummer NL49 INGB 0005 3447 11
Ten name van Vereniging Osteogenesis Imperfecta te Houten

Namens de leden van de VOI: BEDANKT VOOR UW STEUN!

 

 

Wat is de VOI?

Vereniging Osteogenesis Imperfecta zorgt voor informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging

Contactformulier

Kom in contact en vul het formulier in.

Bekijk contactformulier

Adres

Vereniging Osteogenesis Imperfecta
Postbus 418
2000 AK Haarlem