Kwaliteit van leven in kaart

In 2017 heeft de VSOP in opdracht van en in samenspraak met de VOI en het WKZ-expertiseteam O.I. een KLIK-vragenlijst ontwikkeld voor kinderen met O.I. Het wordt in 2018 geintroduceerd in het WKZ. KLIK staat voor 'Kwaliteit van Leven In Kaart'. Dit is een online methode om de psychische, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen met O.I. bij te houden. Het helpt om vroegtijdig problemen op deze vlakken te signaleren en bespreken. Waar nodig en gewenst kan dan ook actie ondernomen worden. Kinderen en/of hun ouders zullen een aantal keren per jaar gevraagd worden om een vragenlijstje in te vullen. De resultaten worden tijdens een regulier bezoek aan het WKZ door het team van experts ook besproken. Meer informatie over KLIK kun je vinden op https://www.hetklikt.nu/. De VOI heeft de wens om ook voor volwassenen met O.I. een KLIK te laten ontwikkelen. Dit zal in overleg en samenwerking met het expertisecentrum voor OI in Zwolle uitgewerkt worden.

Uitleg KLIK


 

Wat is de VOI?

Vereniging Osteogenesis Imperfecta zorgt voor informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging

Contactformulier

Kom in contact en vul het formulier in.

Bekijk contactformulier

Adres

Vereniging Osteogenesis Imperfecta
Postbus 418
2000 AK Haarlem