Terugblik VOI-dag 8 oktober: nieuwe statuten voor de VOI

Geplaatst op 16-11-2022  -  Categorie: Algemeen

Terugblik VOI-dag 8 oktober: nieuwe statuten voor de VOI  

De VOI heeft sinds 8 oktober jl. vernieuwde statuten. Die dag vond er een extra ALV plaats waarop de aanwezige leden unaniem instemden met dit voorstel. Die ALV was nodig omdat er op de VOI-dag van 17 september onvoldoende leden aanwezig waren om de stemming over de statuten rechtsgeldig te kunnen verklaren.

Wij, het VOI-bestuur, zijn dankbaar dat de leden het vertrouwen hebben uitgesproken in iets waar wij meer dan een jaar aan hebben gewerkt. De oude statuten stamden uit 1983. De laatste herziening van die statuten vond alweer plaats in 1996. Zij waren dus grondig aan vervanging toe om aan te sluiten bij het heden. Naast het stemmen over de statuten nam Miranda van Rooijen afscheid als bestuurslid. Zij blijft het bestuur ondersteunen en zal de organisatie van evenementen op zich blijven nemen. We zijn Miranda heel dankbaar voor haar 3 jaar dat ze in het bestuur heeft gezeten. Ze hield iedereen altijd scherp en was een echte teamplayer voor ons. We zijn heel blij dat ze in een andere vorm aan ons verbonden blijft.

Ook vond er een indringend gesprek plaats met Gerard Rongen over reanimatie bij OI. Gerard is lid van de adviesraad van de VOI. Wil je meer weten over wat er die dag gezegd is over dit onderwerp? Klik hier voor het verslag van dit gesprek. Na afloop werden er spelletjes gespeeld en geborreld.

Wat verandert er nu?

Met de nieuwe statuten gaat er één en ander veranderen. We zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij 

- Geen steunleden meer

Zo hebben we vanaf nu geen steunleden meer, en mensen die als steunlid ingeschreven staan krijgen de keuze voorgelegd of ze ‘gewoon’ lid of donateur willen worden. 

- Minderjarigen kunnen lid worden

Kinderen met OI kunnen worden ingeschreven als lid. Ouders moeten wel zelf ook ingeschreven staan als lid, totdat het kind 18 jaar is. Het lidmaatschap voor kinderen is gratis. De ouders betalen alleen contributie voor zichzelf. Het kind is een extra inschrijving, zodra ze 18 jaar worden kunnen wij ze benaderen met de vraag of ze zelf lid willen blijven, vanaf dan moeten ze contributie betalen. Als je kind ingeschreven wordt als lid kunnen we kinderen zelf ook beter benaderen voor activiteiten die speciaal voor hun zijn en weten we beter welke kinderen er zijn binnen onze vereniging.

Samen met onze ondersteunde organisatie MEO zullen we de komende tijd uitzoeken hoe we steunleden en ouders van kinderen kunnen benaderen over deze wijzigingen. Het is ook mogelijk om dit zelf alvast door te geven aan de eitartsinimdanedel.[antispam].@oivereniging.nl. We kunnen niet voorkomen dat mensen die dit al doorgegeven hebben alsnog een bericht van ons ontvangen hierover, omdat we daar moeilijk op kunnen filteren. Hiervoor vragen we jullie begrip.  

- Ook lidmaatschap mogelijk voor broers en zussen van mensen met OI

Actieve betrokken broers en zussen vanaf 16 jaar kunnen zich ook zelf inschrijven als lid mits degene met OI hier ook achter staat. Mensen die dit willen kunnen contact opnemen met het bestuur, het bestuur beslist over de aanmelding. 

- Betaling via automatische incasso

Daarnaast bespaart het de vereniging en de leden veel werk als de contributie via een automatische incasso betaald kan worden. We zijn er mee bezig hoe we dit goed kunnen vormgeven en de komende tijd hoort u daar meer van. We beseffen ook dat er regelmatig wat misgaat in de communicatie over contributie en donaties, hierover zijn we actief in gesprek met MEO die deze administratie en communicatie voor ons uitvoert. Mochten er problemen ontstaan mail dan aan het bestuur want we willen dat graag oplossen, de mail van de ledenadministratie wordt door MEO beheert en niet door ons.


 

Wat is de VOI?

Vereniging Osteogenesis Imperfecta zorgt voor informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging

Contactformulier

Kom in contact en vul het formulier in.

Bekijk contactformulier

Adres

Vereniging Osteogenesis Imperfecta
Postbus 418
2000 AK Haarlem