Mededeling omtrent Corona-virus

Geplaatst op 16-03-2020  -  Categorie: Algemeen


Beste VOI-leden,

Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor Nederland. Organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft advies aan artsen, laboratoria en GGD’s over het coronavirus.

Als OI-vereniging van Nederland vinden we het belangrijk om ons in deze materie te verdiepen en de informatie en kennis in het belang van iedereen met Osteogenesis Imperfecta met u te delen. Na een spoedberaad deze ochtend, samenwerking en kennisdeling van verschillende specialisten alsook communicatie met Isala Zwolle, WKZ Utrecht, Stichting Care4BrittleBones, AmsterdamUMC, VOI-adviesraad en onze Medisch Adviseur, geven we onderstaande informatie.

Verspreiding:

Het nieuwe coronavirus kan zich onder andere verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest. Ook bij uitademing wordt waterdamp omgezet in hele kleine druppels.

Patiënten met OI dienen dezelfde voorzorgen in acht te nemen als voor alle Nederlanders en dienen zich aan dezelfde richtlijnen te houden ter preventie van verspreiding als iedere andere burger.

De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer het virus verspreid wordt. Als u met iemand in contact bent geweest die mogelijk besmet was, overweeg dan om ten minste 2 weken thuis te blijven om anderen niet te besmetten en blijf zeker ook goed op jezelf letten!

Symptomen van de ziekte:

Griepverschijnselen, koorts en luchtwegklachten zoals kortademigheid of hoesten (zie voor gedetailleerde informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19)

Advies voor mensen met OI:

Vanuit de expertisecentra en onze adviseurs, geven we u, mogelijk ten overvloede, graag het volgende nog mee. Wanneer u mogelijk een beperkte/gevoelige longfunctie heeft maakt dit, dat u tot een risico groep behoort voor het huidige coronavirus.
Van daaruit is extra waakzaamheid geboden. Het advies luidt dan nogmaals: zoveel mogelijk thuis blijven, minimaliseren van bezoeken aan huis en zo weinig mogelijk zelf op pad gaan. Laat ieder bezoek eerst handen wassen bij binnenkomst en vraag uitdrukkelijk naar klachten bij de bezoeker. Als u twijfelt, dan is het advies om dit bezoek niet door te laten gaan.
Facetimen, social media, skypen, zoomen en belllen kan ook leuk zijn en geeft prima sociaal contact!

Volg ook het nieuws op de websites van de OIFE en Care4BrittleBones (Engels):
OIFE : https://oife.org/2020/03/11/corona-info-for-people-with-oi/
C4BB : http://www.care4brittlebones.org/en/information-platform/corona-covid-19/

Voor iedereen samengevat:

- houd de standaard hygiënemaatregelen in acht: hoesten in je elleboog, handen wassen, zoveel mogelijk afstand houden van anderen (richtafstand: 2 meter voor niet-huisgenoten)
- blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn of drager kunnen zijn van het virus COVID-19
- zorg voor een veilige werkomgeving, de werkgever is hiertoe verplicht
- werk zoveel mogelijk thuis
- vermijd drukke locaties. In ieder geval > 100 personen
- maak de juiste afweging voor vervoer. Gebruik daarbij zo min mogelijk het openbaar vervoer
- partieel isolement wordt geadviseerd, doch naar eigen inzicht

Bij verdenking van besmetting:

- Bel de huisarts of huisartsenpost
- Voor vragen van arts tot arts: laat de arts contact opnemen met jouw behandelend OI-arts. 
- Testen op coronavirus is alleen in specifieke gevallen nuttig. Maak u niet direct bezorgd indien uw huisarts besluit om niet te testen op aanwezigheid van coronavirus.

Antwoord op uw vragen

- Bel 0800-1351 of 06-032020 (publieksinformatielijn dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur)
- Momenteel is er nog geen vaccin of medicijn tegen het coronavirus, volg hiervoor de nieuwsberichten van het RIVM
- De berichtgeving op de website van RIVM wordt dagelijks aangepast. Houd deze website in de gaten voor landelijke
informatie en de laatste berichtgeving: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19


Aan deze pagina hebben meegewerkt:

Vereniging Osteogenesis Imperfecta
RIVM
VOI Adviesraad
Medisch adviseur VOI - dr. H. Pruijs
Stichting Care4BrittleBones
Isala Klinieken Zwolle
Amsterdam UMC
WKZ Utrecht


 

Wat is de VOI?

Vereniging Osteogenesis Imperfecta zorgt voor informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging

Contactformulier

Kom in contact en vul het formulier in.

Bekijk contactformulier

Adres

Vereniging Osteogenesis Imperfecta
Postbus 418
2000 AK Haarlem