Doorlopende machtiging lidmaatschapsbijdrage

Door invulling van dit formulier geeft u toestemming aan de vereniging VOI om een jaarlijkse incasso-opdracht te sturen naar uw bank om het contributiebedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de VOI. Vóór het innen zult u de contributienota ontvangen en de datum van inning. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze zelf terugboeken binnen 8 weken na afschrijving.

Door het invullen van onderstaande gegevens, gaat u akkoord met de doorlopende machtiging en zal de VOI zorgdragen voor de verdere afhandeling.

U kunt uw machtiging op elk gewenst moment intrekken door een bericht te sturen naar retseemgninnep.[antispam].@oivereniging.nl

Beveiligingscode Beveiligingscode

 

Wat is de VOI?

Vereniging Osteogenesis Imperfecta zorgt voor informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging

Contactformulier

Kom in contact en vul het formulier in.

Bekijk contactformulier

Adres

Vereniging Osteogenesis Imperfecta
Postbus 418
2000 AK Haarlem