Zorg en OI

Er zijn in Nederland twee ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn in OI. Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht richt zich op de behandeling en begeleiding van kinderen. Het Expertisecentrum OI van de Isala Klinieken in Zwolle richt zich op volwassenen met OI.

 

Wilhelmina Kinderziekenhuis

In Utrecht is het skeletdysplasie behandelteam gevestigd van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ)/UMC voor kinderen met OI. Hier zijn meer dan 200 kinderen onder behandeling.

Contactgegevens

UMC Utrecht, locatie WKZ

Polikliniek Kinderorthopedie

Huispostnummer KJ 01.510.1

Postbus 85090

3508 AB Utrecht

telefoon: 0800 8099 (uitsluitend voor verwijzers)

email: eidepohtrorednik.[antispam].@umcutrecht.nl

website: https://www.hetwkz.nl/nl/Ziekenhuis/Ziekte/Osteogenesis-Imperfecta

Hier kunt u tevens de kenniskaart vinden van het WKZ.

 

Expertisecentrum OI Zwolle

Het Expertisecentrum Osteogenesis Imperfecta is in 2007 met een spreekuur gestart waar diverse zorgverleners werken die beschikken over specifieke vakkundigheid (expertise) op het gebied van Osteogenesis Imperfecta. In dit centrum ontvangt men jaarlijks een groot aantal volwassen patiënten met OI. Daardoor hebben ze veel ervaring opgedaan met deze complexe en zeldzame aandoening. Ook zijn zij op de hoogte van specifieke (wetenschappelijke) ontwikkelingen. Deze expertise zetten ze in om goede diagnostiek en voorlichting te verstrekken en kwaliteitszorg en behandeling te kunnen verlenen aan mensen met OI en hun zorgverleners.

Als expertisecentrum hebben ze een adviesfunctie voor zowel patiënten en hun omgeving als voor zorgverleners.

Contactgegevens

Isala Klinieken Zwolle

Polikliniek Orthopedie

Dr.van Heesweg 2

8025 AB Zwolle

Expertisecentrum OI

Contactpersoon: Arjan Harsevoort

telefoon: 038- 424 47 61 of 038- 424 56 56

email: iomurtnecesitrepxe.[antispam].@isala.nl

website: http://www.isala.nl/patienten/specialismen-centra/revalidatiegeneeskunde/over-afdeling/osteogenesis-imperfecta

Postbus: 10400 8000 GK Zwolle

Hier kunt u tevens de kenniskaart vinden van het Isala.

 

Wat is de VOI?

Vereniging Osteogenesis Imperfecta zorgt voor informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging

Contactformulier

Kom in contact en vul het formulier in.

Bekijk contactformulier

Adres

Vereniging Osteogenesis Imperfecta
Postbus 418
2000 AK Haarlem