Algemene ledenvergadering (ALV)

Twee keer per jaar organiseert de VOI een algemene ledenvergadering (ALV) i.c.m. een VOI-dag. Aan elke ALV wordt een thema gekoppeld. Op de ALV in het voorjaar wordt het financiele verslag gepresenteerd en het beleid voor het komende jaar gepresenteerd.

Heeft u ideeën voor een thema of onderwerp? Stuur een mail naar ruutseb.[antispam].@oivereniging.nl met het thema of een vraag en we proberen hiervoor een spreker te benaderen. We proberen ook regelmatig een workshop gipsen (door het WKZ) te organiseren tijdens de ALV. 

Hieronder vindt u het archief van de documenten behorend bij de ledenvergaderingen.

2022 Activiteit
8 oktober
zaterdag
Huiskamerbijeenkomst - Extra ALV en OI en reanimatie
De Bilt
2023
15 april
zaterdag
VOI-dag samen met ZOI (België)
nader te bepalen

Archief

Lezing Lieke Blokland over Tandheelkunde op 17-09-2022:

Lezing Lieke Blokland over Tandheelkunde en OI

 

Documenten behorend bij de ledenvergadering van 8 oktober 2022:

Akte van statutenwijziging

Agenda stuk voorstellen wijzigingen

Voorstel Huishoudelijk Reglement

Notulen ALV 09-04-2022

 

 

 

Wat is de VOI?

Vereniging Osteogenesis Imperfecta zorgt voor informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging

Contactformulier

Kom in contact en vul het formulier in.

Bekijk contactformulier

Adres

Vereniging Osteogenesis Imperfecta
Beekmos 9
3994 KZ Houten