Uit het Breekpunt

Terug bij af

Het was een gewone dinsdag zoals alle andere eenenvijftig dinsdagen van het jaar. Dat zou je tenminste kunnen denken, maar voor mij pakte het even anders uit. Die ochtend brak ik na een val uit mijn rolstoel twee botten en … Lees verder…

werkgroepen

Veel leden kunnen en willen iets betekenen voor de VOI en daar zijn wij heel blij mee. In het verleden werden veel uitvoerende taken door het bestuur uitgevoerd. Hierdoor werden de bestuurstaken voor mensen met én zonder OI te zwaar.

 

In 2010 is daarom besloten om de verenigingsstructuur te hervormen en de uitvoerende taken onder te brengen in werkgroepen. Dit plan heeft ertoe geleid dat er verschillende werkgroepen zijn opgericht. Deze zullen in fases van start gaan. Op deze maner kan iedereen binnen de VOI naar eigen capaciteit bijdragen en kunnen we als leden de vereniging samen dragen.

 

Momenteel zijn de volgende VOI werkgroepen actief:

 

Public Relations

Deze werkgroep vertegenwoordigt de VOI op beurzen en geeft voorlichting aan ziekenhuizen, behandelaars, thuiszorginstanties, scholen en universiteiten. Daarnaast werkt zij aan de zichtbaarheid van (V) OI door het geven van interviews en het plaatsen van stukken in medische vakbladen. Voor contact met deze werkgroep kunt u een bericht sturen aan Fleur Krom via pr@oivereniging.nl

 

Brochures

Deze werkgroep schrijft brochures over OI en adviseert andere organisaties bij het opstellen van informatieve teksten hierover. Zo is er een kinderboekje voor ouders van kinderen met OI opgesteld. Ook is er informatie beschikbaar voor 50-plussers met OI. Voor contact met deze werkgroep kunt u een bericht sturen aan Monika de Roo-Peeters via brochures@oivereniging.nl

 

Breekpunt

Deze werkgroep verzorgt de kopij en uitgave van het tweejaarlijkse OI verenigingsblad Breekpunt. Hierin staan columns van leden, interviews met leden en worden lezers bijgepraat over bijeenkomsten en relevante maatschappelijke ontwikkelingen over OI. Voor contact met deze werkgroep kunt u een bericht sturen aan Stefan Buitenhuis via breekpunt@oivereniging.nl

 

Internationaal beleid

Het takenpakket van deze werkgroep loopt uiteen van betrouwbare informatievoorziening over toegankelijkheid in het buitenland tot het organiseren van bijeenkomsten met zusterorganisaties in het buitenland en het maken van meertalige ‘OI paspoorten’ voor OI patiënten die op reis willen. Voor meer informatie over de OIFE kijk op www.oife.org

Voor contact met deze werkgroep kunt u een bericht sturen aan Taco Welzenis via tvwelzenis@oivereniging.nl

 

Fondsenwerving

Door het organiseren van speciale bijeenkomsten zoals sponsoracties en loterijen en het benaderen van zakenrelaties binnen het verenigingsnetwerk richt deze werkgroep zich op het werven van financiële middelen ten behoeve van de VOI. Voor contact met deze werkgroep kunt u een bericht sturen aan penningmeester@oivereniging.nl

 

Gezinnen

Deze werkgroep biedt een platform voor het uitwisselen van ervaringen van gezinnen met kinderen met OI. Hiertoe worden gezinsevenementen georganiseerd en is er een hulpmiddelendatabase met informatie over hoe andere gezinnen hulp organiseren. Voor contact met deze werkgroep kunt u een bericht sturen naar bestuur@oivereniging.nl

 

Jongeren

Onder jongeren met OI (15-30 jaar) wil deze werkgroep meer leden werven. Daarvoor denkt zij na over uitdagender bijeenkomsten. Ook werken zij aan een verbeterde overdracht van kennis van jongere jongeren op oudere jongeren. Naast jongerenweekenden organiseren zij ook jongerenvakanties. Voor contact met deze werkgroep kunt u een bericht sturen aan Jeske Troos/Niels Vrind via jongeren@oivereniging.nl

 

Volwassenen

Deze werkgroep biedt een platform voor het uitwisselen van ervaringen van ouderen met OI. De VOI organiseert hiertoe huiskamerbijeenkomsten, schrijft levensverhalen en ervaringen op en verschaft informatie over voorzieningen en zorgmogelijkheden, bijvoorbeeld via Breekpunt. Voor contact over deze werkgroep kunt u een bericht sturen aan bestuur@oivereniging.nl

 

Lustrum

Het doel is om elke vijf jaar verenigingsbreed te vieren dat de VOI bestaat en de leden en (internationaal) betrokkenen bij elkaar te brengen voor een gezellig meerdaags evenement. Uitgangspunten zijn leuke activiteiten en toegankelijkheid voor iedereen. Voor contact met deze werkgroep kunt u een bericht sturen aan bestuur@oivereniging.nl

 

Website & Social Media

Deze werkgroep houdt zich bezig met de vormgeving en content management van de nieuwe VOI website. Daarnaast werken zij aan de zichtbaarheid van de VOI in de sociale media. Uitgangspunten voor de vernieuwde website zijn: informatief en interactief en gericht op de actualiteiten. Voor contact met deze werkgroep kunt u een bericht sturen aan bestuur@oivereniging.nl

 

Wij plaatsen regelmatig nieuwe vacatures op onze website. Als u mee wilt werken aan een van deze werkgroepen en er geen vacature beschikbaar is, dan kunt u altijd een bericht aan ons sturen via de desbetreffende werkgroep of aan de secretaris van de VOI via secretaris@oivereniging.nl

 

 

Terug naar organisatie

Reacties zijn gesloten.