Uit het Breekpunt

Terug bij af

Het was een gewone dinsdag zoals alle andere eenenvijftig dinsdagen van het jaar. Dat zou je tenminste kunnen denken, maar voor mij pakte het even anders uit. Die ochtend brak ik na een val uit mijn rolstoel twee botten en … Lees verder…

Organisatie

Missie

De VOI is een vereniging voor mensen met OI en hun directe omgeving. De VOI is actief op het gebied van informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging.

 

Meer weten over de VOI?

Lees verder…

 

Bestuur

Het dagelijks bestuur van de VOI ligt in handen van bestuursleden die tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) benoemd worden. Tot het bestuur behoren minimaal een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

 

Meer weten over het bestuur van de VOI?

Lees verder…

 

Advies

De VOI vindt het belangrijk om haar leden, medici, hulpverleners en zoveel mogelijk sectoren uit de maatschappij te informeren over alles wat met de aandoening OI te maken heeft. Om dit mogelijk te maken heeft de VOI een informatrice, medisch adviseur en een advies raad.

 

Wilt u meer weten over advies?

Lees verder…

 

Werkgroepen

Veel leden kunnen en willen iets betekenen voor de VOI en daar zijn wij heel blij mee. In 2010 is daarom besloten om de verenigingsstructuur te hervormen en de uitvoerende taken onder te brengen in werkgroepen.

 

Meer weten over de werkgroepen?

Lees verder…

 

Steun de VOI!

Veel mensen met OI moeten behandelingen ondergaan, soms lang revalideren en maken vaak gebruik van een rolstoel en/ of andere hulpmiddelen. Daarom is het zo belangrijk dat de VOI hun belangen behartigt, zowel maatschappij breed als binnen de zorg.

 

Meer weten over de VOI en hoe u ons kunt steunen?

Lees verder…

 

Lid worden?

De VOI spreekt namens het aantal leden dat zij heeft. Hoe meer leden wij hebben, hoe meer invloed wij hebben om de belangen van mensen met OI te kunnen behartigen.

 

Meer weten over hoe lid te worden van de VOI?

Lees verder…

 

Vacatures

Vrijwilligers zijn voor de VOI van groot belang, zonder vrijwilligers geen VOI. De VOI werkt met een relatief klein budget, bestaande uit overheidssubsidie en de inkomsten uit lidmaatschap en sponsoring, waardoor er beperkte financiƫle middelen beschikbaar zijn voor het inkopen van expertise en uitvoerende medewerkers.

 

Wilt u meer weten over vacatures bij de VOI?

Lees verder…

Reacties zijn gesloten.