Uit het Breekpunt

Terug bij af

Het was een gewone dinsdag zoals alle andere eenenvijftig dinsdagen van het jaar. Dat zou je tenminste kunnen denken, maar voor mij pakte het even anders uit. Die ochtend brak ik na een val uit mijn rolstoel twee botten en … Lees verder…

lid worden

Waarom lid worden?

Juist voor mensen met een zeldzame aandoening als OI is een patiëntenvereniging een belangrijke bondgenoot. U vindt er begrip voor uw unieke situatie. U deelt er kennis en ervaring met andere OI-ers. U hoeft nu eens niet uit te leggen wat er aan de hand is. U blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en u weet dat uw belangen integer worden behartigd. Ook vindt u bij de vereniging betrouwbare informatie over OI en onderzoek. Kortom, met de VOI staat u niet alleen!

 

De VOI spreekt namens het aantal leden dat zij heeft. Hoe meer leden wij hebben, hoe meer invloed wij hebben om de belangen van mensen met OI te kunnen behartigen. Wordt daarom nu lid van de vereniging. Dit kan op de volgende manieren:

 

Lid

U bent 18 jaar of ouder en u heeft Osteogenesis Imperfecta of u bent een ouder / verzorger van een kind (tot 18 jaar) met OI.

Als u lid wordt ontvangt u twee keer per jaar het verenigingsblad Breekpunt. Daarnaast wordt u uitgenodigd voor de VOI activiteiten. Twee keer per jaar wordt u uitgenodigd voor de algemene leden vergadering (ALV), waar u stemrecht heeft.

 

Contributie lid: Jaarlijks € 30,00*

 

Steunlid

U bent nauw betrokken bij Osteogenesis Imperfecta, bijvoorbeeld omdat u iemand met OI in de familie heeft.

Als u lid wordt ontvangt u twee keer per jaar het verenigingsblad Breekpunt. Daarnaast wordt u uitgenodigd voor de VOI activiteiten. Twee keer per jaar wordt u uitgenodigd voor de algemene leden vergadering (ALV).

 

Contributie steunlid: Jaarlijks minimaal € 30,00*

 

Abonnee
U voelt zich betrokken bij de VOI.

Als u abonnee wordt, ontvangt u twee keer per jaar het verenigingsblad Breekpunt.

 

Contributie abonnee: Jaarlijks minimaal € 15,00

 

Donateur
Iedereen die zich betrokken voelt bij de VOI kan donateur worden.

 

Contributie donateur: jaarlijks € 10,00

* (Steun) Lidmaatschap eventueel in 2 termijnen (per 1 januari en per 1 juli) te voldoen.

Rekeningnummer

NL49 INGB 0005 3447 11

Ten name van Vereniging Osteogenesis Imperfecta te Haarlem.

Om lid te worden kunt u een mail sturen naar secretaris@oivereniging.nl of u kunt het inschrijfformulier online invullen door op deze link te klikken.

 

Terug naar organisatie

Reacties zijn gesloten.