Uit het Breekpunt

Terug bij af

Het was een gewone dinsdag zoals alle andere eenenvijftig dinsdagen van het jaar. Dat zou je tenminste kunnen denken, maar voor mij pakte het even anders uit. Die ochtend brak ik na een val uit mijn rolstoel twee botten en … Lees verder…

bestuur

Het dagelijks bestuur van de VOI ligt in handen van bestuursleden die tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) benoemd worden. Tot het bestuur behoren minimaal een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij werken allen op vrijwillige basis. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld op de ALV. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van vier jaar en zijn herkiesbaar voor een periode van telkens twee jaar.

 

Het huidige bestuur bestaat uit:

 

Voorzitter

Cindy Wan

e: voorzitter@oivereniging.nl

 

Secretaris

Roald van Wonderen

e: secretaris@oivereniging.nl

 

Penningmeester

Nelleke van den Brink

e: penningmeester@oivereniging.nl

 

Algemeen bestuurslid

Bea Zoer

e: bestuur@oivereniging.nl

 

Algemeen bestuurslid

Vacature

e: bestuur@oivereniging.nl

Terug naar organisatie

Reacties zijn gesloten.