Uit het Breekpunt

Terug bij af

Het was een gewone dinsdag zoals alle andere eenenvijftig dinsdagen van het jaar. Dat zou je tenminste kunnen denken, maar voor mij pakte het even anders uit. Die ochtend brak ik na een val uit mijn rolstoel twee botten en … Lees verder…

advies

Informatrice

De VOI vindt het belangrijk om haar leden, medici, hulpverleners en zoveel mogelijk sectoren uit de maatschappij te informeren over alles wat met de aandoening OI te maken heeft. De informatrices van de vereniging (Sanne de Moel/Fleur Krom) kunnen u informatie geven over allerlei vragen gerelateerd aan OI. Daarnaast kunnen zij u ook doorverwijzen naar een andere persoon of instantie die u verder kan helpen. De informatrices werken nauw samen met de medisch adviseur van de VOI.

 

Medisch adviseur

De medische adviseur van de VOI, dr. Hans Pruijs, staat de vereniging bij met raad en daad. Hij adviseert de leden inzake medische aangelegenheden. Hij kan als deskundige ingeschakeld worden wanneer leden of de informatrice een beroep op hem doen.

 

Heeft u als patiënt of arts behoefte aan overleg met hem, dan kunt u contact opnemen met de informatrices.

 

VOI adviesraad

De VOI wordt ondersteund door een team van deskundigen die samen de voi-adviesraad vormen. Deze raad bestaat o.a. uit artsen en paramedici. De raad adviseert het bestuur van de VOI over het te voeren beleid en informeert het bestuur over ontwikkelingen op medisch en maatschappelijk gebied.

 

De leden van de adviesraad bundelen kennis over OI en stellen die ten dienste van patiënten en hulpverleners. Zij zijn bereid bij specialistische problemen een persoonlijk advies te geven aan de leden van de VOI. Ook zijn ze bereikbaar voor overleg met collega’s.

 

Heeft u als patiënt of als arts behoefte aan overleg met een van deze deskundigen, neem dan gerust contact op met onze informatrices.

 

Contactgegevens

Informatrice VOI

Sanne de Moel/Fleur Krom

t: 06 – 81 41 20 98

e: informatrices@oivereniging.nl

 

Terug naar organisatie

Reacties zijn gesloten.